نمونه پیامک متن انگلیسی عاشقانه

نمونه پیامک متن انگلیسی عاشقانه

گفتن احساسات به کسی که دوستش دارید گاهی ممکن است دشوار باشد. شاید کلمات مناسب را پیدا نکنید یا ندانید چگونه عشق خود را به زبان بیاورید. به همین علت در این مقاله برایتان نمونه‌های متن انگلیسی عاشقانه همراه با ترجمه را قرار داده‌ایم. شما می‌توانید با این جملات به شکلی خلاقانه و جدید به معشوقتان ابراز علاقه کنید و نشان دهید که چقدر دوستش دارید.

باکمترین هزینه، خدمات یا محصولتو تبلیغ کن!!

دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان سیگنال

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه

جملات انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

If I had to choose between breathing and loving you I would use my last breath to tell you I love you.

اگر بخواهم بین نفس کشیدن و دوست داشتنت یکی را انتخاب کنم، از آخرین نفسم استفاده می‌کنم تا به تو بگویم دوستت دارم.


I need you like a heart needs a beat.

من به تو نیاز دارم همانطور که قلب به تپش نیاز دارد.


I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.

دوستت دارم به خاطر همه چیزهایی که هستی، همه چیزهایی که بوده‌ای و همه چیزهایی که خواهی بود.


I love you and that’s the beginning and end of everything.

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است.

پنل پیامکی سیگنال ارائه دهنده تمامی امکانات ارسال پیامک بدون هزینه فعال سازی. شما تنها هزینه ارسال پیامک را پرداخت می کنید!

ثبت نام رایگان سامانه پیامک

تمامی امکانات + 100 پیامک رایگان

استوری عاشقانه با متن انگلیسی

If I know what love is, it is because of you.

اگر می‌دانم عشق چیست، به خاطر توست.


I have found the one whom my soul loves.

من کسی را یافته‌ام که روحم او را دوست دارد.


If you remember me, then I don’t care if everyone else forgets.

اگر مرا به یاد می‌آوری، پس برایم مهم نیست که دیگران فراموشم کنند.


You are, and always have been, my dream.

تو رویای من هستی و همیشه بوده‌ای.


Our love is like the wind. I can’t see it, but I can feel it.

عشق ما مثل باد است. من نمی‌توانم آن را ببینم، اما می‌توانم آن را احساس کنم.


When I see your face, there’s not a thing that I would change, ’cause you’re amazing – just the way you are.

وقتی صورتت را می‌بینم، چیزی نیست که بخواهم تغییر دهم، زیرا تو شگفت انگیز هستی. درست همانطور که هستی.


عکس عاشقانه با متن انگلیسی برای استوری

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو

And in her smile I see something more beautiful than the stars.

و در لبخند او چیزی زیباتر از ستاره‌ها می‌بینم.


You’re always the first and the last thing on this heart of mine. No matter where I go, or what I do, I’m thinking of you.

تو همیشه اولین و آخرین چیز در این قلب من هستی. مهم نیست کجا بروم یا چه کار کنم، به تو فکر می‌کنم.


I love you. You… you complete me.

دوستت دارم. تو… تو مرا کامل می‌کنی.


Every time I see you, I fall in love all over again.

هر بار که تو را می‌بینم دوباره عاشق می‌شوم.


Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلام تو غذای من است، نفس تو شراب من. تو همه چیز من هستی.


The day my life changed forever… The day I first saw you.

روزی که زندگی من برای همیشه تغییر کرد… روزی که برای اولین بار تو را دیدم.


I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.

من به تو نگاه می‌کنم و بقیه عمرم را جلوی چشمانم می‌بینم.

استوری عاشقانه با نوشته انگلیسی

I will love you all my life and when I die, I will still love you through eternity and beyond.

من در تمام عمرم تو را دوست خواهم داشت و وقتی بمیرم، همچنان تا ابد و بعد از آن دوستت خواهم داشت.


True love stories never have endings.

داستان‌های عاشقانه واقعی هرگز پایان نمی‌یابند.


If I tell you I love you, can I keep you forever?

اگه بهت بگم دوستت دارم می‌تونم برای همیشه نگهت دارم؟


Love isn’t something you find. Love is something that finds you.

عشق چیزی نیست که پیدا کنی عشق چیزی است که شما را پیدا می‌کند.


To love and be loved is to feel the sun from both sides.

دوست داشتن و دوست داشته شدن یعنی حس کردن خورشید از هر دو طرف.


It’s always better when we’re together.

همیشه وقتی با هم هستیم بهتره.


My love for you has no depth, its boundaries are ever-expanding.

عشق من به تو عمق ندارد، مرزهایش روز به روز در حال گسترش است.


Loving you never was an option. It was a necessity.

دوست داشتن تو هرگز یک گزینه نبود. یک ضرورت بود.

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

Love is when you sit beside someone doing nothing, yet you feel perfectly happy.

عشق زمانی است که کنار کسی می‌نشینی و هیچ کاری انجام نمی‌دهی، با این حال کاملا احساس خوشبختی می‌کنی.


My soul and your soul are forever tangled.

روح من و تو برای همیشه در هم پیچیده است.


To the world you may be one person, but to one person you are the world.

برای دنیا ممکن است یک نفر باشید، اما برای یک نفر، یک دنیا هستید.


If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

اگر تا صد سالگی زندگی کنی، من می‌خواهم صد سال منهای یک روز زندگی کنم تا هرگز مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم.

هنوز برای کسب و کارت پنل پیامکی نداری؟

همین حالا تماس بگیرید (داخلی یک)

جمع بندی

در نهایت، این نمونه‌های متن انگلیسی عاشقانه به شما کمک می‌کنند تا احساساتتان را به بهترین شکل بیان کنید. هر یک از این جملات می‌توانند در پیام‌ها، کارت‌های تبریک و موارد دیگری که به ذهنتان می‌رسد بکار روند. انتخاب کلمات مناسب برای ابراز علاقه می‌تواند نقش بسیار مهمی در رابطه عاشقانه‌ شما داشته باشد؛ بنابراین جمله و متن منطبق با سلیقه و شرایطتان را انتخاب و از آن استفاده کنید.

افزون بر ارسال پیامک‌های عاشقانه و فردی ممکن است به فکر ارسال پیامک به مشتریان خود باشید. در این راستا پنل پیامکی سیگنال به شما کمک می‌کند تا با کمترین هزینه به اهداف خود برسید. اگر قصد دارید از سیستم نوبت دهی پیامکی استفاده کنید، اگر نیازمند منشی هوشمند برای پاسخ به پیامک‌های دریافتی‌تان هستید و یا می‌خواهید پیامک نظرسنجی برای مشتریان خود بفرستید؛ پنل پیامکی سیگنال برای شماست. برای اطلاع بیشتر از ویژگی‌ها و امکانات این پنل با ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

اگر سوال یا نظری دارید با ما درمیان بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *