پیامک های مناسبتی

پیامک های مناسبتی پیامک‌هایی هستند با مضامین خاص و مرتبط به اعیاد، مراسم و روزهای ویژه. شما می‌توانید یکی از این پیام‌ها را در این بخش انتخاب کنید و همان پیامک با استفاده از پنل اختصاصی خود برای دوستان و یا مشتریان خود ارسال نمایید.

دریافت مشاوره