ارسال اس ام اس

ارسال اس ام اس می‌تواند به صورت تبلیغاتی باشد و همچنین اطلاع رسانی. ارسال اس ام اس به صورت تبلیغاتی بسیار بازده بالایی در گسترش تجارت‌ها دارد. افزایش فروش از مهم‌ترین پیامدهای ارسال اس ام اس می‌باشد. نقش دیگر ارسال ام اس، برند سازی تجارت شما است.