پیامک تاثیر گذار

پیامک تاثیر گذار

باران که می بارد، همه پرنده ها به دنبال سر پناهند، اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن، بالاتر از ابر ها پرواز می کند، این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند. با استفاده از پنل پیامک می توانید پیامک نصیحت آمیز و تاثیر گذار ارسال کنید.

عده ای بزرگ زاده می شوند

عده ای بزرگی را بدست می آورند

عده ای هم بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید.

دنیا کاردستی نیمه کاره کودکیه

که همیشه قیچی رو به چسب ترجیح میده.


پنل پیامک مانند پلی ارتباطی بین شما و دوستانتان در هر زمانی است.


وقتی برای کسی عافیت و سلامت می طلبی

و برایش دعای خیر می کنی

عشق و محبت را به او می رسانی

و در عوض صد ها برابر از آن را دریافت می کنی

پس حتی برای دشمنانت دعای خیر بگو.

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند

این است که یکدفعه متوجه می شوی

رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است

کورت وانگات.

جوانی وارد کوچه ای شد پیرمردی ابتدای کوچه نشسته بود

و به جوان گفت کوچه بن بست است

جوان اعتنایی نکرد و رفت

وقتی که برگشت دید پیر شده است همانجا نشست.

چه بسیارند کسانی که همیشه حرف می زنند بی آنکه چیزی بگویند

و چه کم اند کسانی که حرف نمی زنند اما بسیار می گویند.

اگر عقل امروزم رو داشتم  کارهای دیروزم رو نمی کردم

ولی اگر کارهای دیروز رو نمی کردم عقل امروزم رو نداشتم.

اگر از من بپرسید

می گویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم

انیشتین.

بی رحمانه ترین دروغ ها

اغلب با سکوت گفته می شود.

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند

ویترین فروشگاه شعور شما است.

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن

اونایی که منتظر شکست تو هستن تا به تو بخندن

و اونایی که منتظر پیروزی تو هستن تا با تو بخندن.

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند

به آینده تان تعلق ندارند.

دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که

در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که

او را هرگز نمی شناسی.

چهره های خندان به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست

بلکه به معنای توانائی برخورد با آنها است.

دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده

این مفهوم را که در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود.

تعجب می کنم از انسانی که در رویاهایش بهترین است

اما می ترسد یا نمی خواهد که در واقعیت بهترین باشد.

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی:

مثل من رفتار کن.

****

این را به خاطر بسپار كه اگر من دستم را خالی به سوی دیگران دراز كنم و كسی چیزی در آن نگذارد بدبختی است، اما یاس و ناامیدی در آن است كه من دستم را پر به سوی مردم دراز كنم و كسی چیزی از آن برنگیرد. با پنل پیامک می توانید پیامک مفهومی برای هم ارسال کنید.

صداقت، بهترین هدیه ای است كه می توان به دوستان تقدیم كرد

شیطان با دروغ آدم را از بهشت لغزاند، سپس آدم با اشک صادقانه به خدا پیوست.

جویبارهای كوچک

پر سر و صدا و رودهای بزرگ، ساكت و خاموشند.

واقعا بهار و قیامت شبیه هم اند

علف های هرز و گل ها همزمان از خاک سر بر می آورند.


پنل پیامک انتخابی مناسب برای ارسال پیام است.


به تاثیر سخنانمان ایمان بیاوریم

اگر روزی نبض كلماتمان با آهنگ قلبمان هماهنگ شود.

همه هستی همیشه در نماز است

بی نماز، برگی است كه از شاخه هستی جدا افتاده.

در قلک ذهن خود چیزی بیندوزید

كه در بازار فردا با آن بتوان چیزی خرید.

این سه راهی است كه در پیش پای هر انسانی گشوده است

پلیدی

پاكی

پوچی.

دو كلمه كوچک آری و نه كه تلفظشان آسان می نماید

كلماتی هستند كه برای ادای آن ها اندیشه و مطالعه فراوان لازم است.

به زبانت اجازه نده

كه قبل از اندیشه ات به راه افتد.

چنان باش كه بتوانی به همه بگویی

مثل من باش.

گذشته را زنده مكن

زیرا آن ها خوب یا بد تمام شده اند

زندگی را بر مبنای آنچه امروز

برایت اتفاق می افتد بنا كن.

شنونده خوبی باش

چون تو فقط عقایدی را

كه با عقاید خودت یكی است

گوش می كنی.

مشكلات خود را بر روی ماسه ها بنویسید

و امتیازهای خود را بر روی مرمر.

عموما اشخاصی كه زیاد می دانند

كم حرف می زنند

و كسانی كه كم می دانند پرحرفند.

زیبایی بدون عفت و فضیلت

مانند گل های خوشرنگ است

كه عطر و بو نداشته باشند.

رفتار آیینه ای است

كه انسان تصویر خویش را در آن جلوه گر می سازد.

اشخاصی كه هرگز وقت ندارند

آن هایی هستند كه كمتر كار می كنند.

تجربه معلم سختگیری است

اول امتحان می كند و بعد درس می دهد.

كسی كه در زندگی

هدف مخصوصی ندارد

در جنگل تصمیمات رنگارنگ، گم می شود.

گاهی تجربیات یک انسان شكست خورده

بسیار با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است.

دنیا آنقدر وسیع است كه برای همه مخلوقات جایی است

به جای آنكه جای كسی را بگیرید، تلاش كنید جای واقعی خود را بیابید.

زبان چون درنده ای است

كه اگر رهایش كنی اول تو را می گزد.

انسان ممكن است به هزار دلیل بخندد

ولی فقط یک دلیل كافی است وی را به گریه بیندازد.

***

اگر سوال یا نظری دارید با ما درمیان بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.