پیامک عرفانی

سامانه پیامکی

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست، به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی. با استفاده از سامانه پیامکی می توانید پیامک به یاد هم بودن به دوستان خود ارسال کنید.

 

کسی که هرگز تحت فشار نزیسته باشد

آزادی را لمس نمی کند.

 

 

زندگی یعنی چیزی از خود ندانستن

از خود کم دانستن

یعنی اندیشیدن

به خود آگاه بودن

آن هم ناگهانی مثل این لحظه ی آرام

یعنی یکباره مفهوم وحدت درون

و واژه ی جادویی روان را یافتن.

 

 

ما باید سرنوشت خود را مثل انداممان بشوییم

و شیوه ی زندگی مان را مانند لباس هایمان عوض کنیم.

 


سامانه پیامکی بهترین ابزار انتقال پیامک در دنیای امروزی است.


 

این قاعده ی زندگی است

که می توانیم از همه ی مردم بیاموزیم و باید بیاموزیم

 

 

رویاها همواره رویا می مانند

پس نیازی نیست که لمسشان کنی

اگر رویای خود را لمس کنی خواهد مرد.

 

 

ما تنها دارنده ی ادراک شخص خود هستیم

و باید از این پس

بر آن و نه بر آنچه که می بینیم

واقعیت زندگی مان را بنا کنیم.

 

 

زندگی بیش تر با یاد سرما نا آرام است

تا با خود سرما.

 

 

دانش ما کره ای است

که هرچه گسترش می یابد

به همان نسبت درمی یابیم

که کدام چیزها را نمی دانیم.

 

 

آینه ای وجود ندارد

که بتواند ما را به خود ما

به هیات موجودی خارجی نشان دهد

چرا که آینه ای نیست که بتواند ما را از درونمان بیرون بکشد

پس روانی دیگر و نظمی دیگر

برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است.

 

 

هرگونه تغییر در برنامه ی روزمره

روح انسان را آکنده از شادابی می کند.

 

 

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد

اگر می اندیشید که هر حرکت او

برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد

و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد؟

این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم؟

 

 

زندگی در نگاه من به مهمانخانه ای می ماند

که باید در آن استراحت کنیم

تا کالسکه ی غرقاب از راه برسد.

 

 

مرگ

رهایی است

چرا که مردن یعنی به هیچ کس دیگر نیاز نداشتن.

 

اگر سوال یا نظری دارید با ما درمیان بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *