ماژول باشگاه مشتریان چیست؟

ارسال اس ام اس,سامانه اس ام اس

همه روزه تعداد زیادی اس ام اس از جمله معرفی محصول و اطلاع رسانی ارسال می‌شود که به دلیل در دست نداشتن ماژول باشگاه مشتریان، مخاطبان صحیح، هدف مشخصی ندارند. به طور واضح تعداد زیادی از این اس ام اس ها از طریق سامانه اس ام اس به مخاطبانی ارسال می‌شوند که هدف درست آن پیامک نیستند. این موضوع هم باعث نارضایتی فرستنده می‌شود، چون از ارسال اس ام اس بازخورد کافی را ندارد و هم باعث نارضایتی گیرنده می‌شود زیرا در روز تعداد زیادی اس ام اس که مورد نیاز وی نیست را دریافت می‌کند. ما به شما استفاده از ماژول باشگاه مشتریان را توصیه می کنیم.

باشگاه مشتریان سکوی اثربخش برقراری ارتباط میان فعالیت های بازاریابی یک سازمان را فراهم می آورد و از مؤثرترین روش های افزایش نرخ وفاداری مشتریان است.

طراحی فرایندهای عملیاتی سازمان در باشگاه، بستر لازم برای مدیریت تجربه مشتریان را فراهم می آورد و تحکیم و تقویت فعالیت های بازاریابی را به دنبال دارد.

امروزه در فروشگاه های اینترنتی روشهای مختلفی برای ترغیب مشتریان به خرید و وفادار کردن مشتری برای خرید های بعدی استفاده میشود.

یکی از بهترین روشها، استفاده از باشگاه مشتریان و ایجاد تخفیف های مختلف برای آنهاست.

استفاده از سامانه اس ام اس با هدف توسعه و رونق بخشیدن به فروشگاه ها ایجاد شده است و همچنین سعی ما بر این است که این ماژول دائما در حال ارتقا و بهبود کیفیت باشد.

با استفاده از این ماژول می توانید به شماره های بلک لیست مخابرات ارسال اس ام اس انجام دهید.

شماره های بلک لیست خطوطی هستند که دریافت اس ام اس تبلیغاتی توسط خود فرد مسدود شده است و اس ام اس خدماتی دریافت می کند مانند پیامک بانک، بیمه.

یکی از نکات قابل توجه  این است که خط خدماتی باشگاه مشتریان دریافت نداشته و تنها ارسال اس ام اس انجام می شود.

مسولیت ارسال پیامک تبلیغاتی با استفاده از این ماژول بر عهده شخص صاحب پنل می باشد.

درضمن محتوای پیامک شما بایستی فقط خدماتی باشد و به افرادی ارسال پیامک انجام دهید که شما را بشناسند و تمایل به دریافت پیامک از شما را داشته باشند.

تفاوت عمده باشگاه مشتریان با خدماتی کردن شماره توسط تعهد نامه چیست؟

در این است که در باشگاه مشتریان از مخاطب جهت ارسال اس ام اس اجازه گرفته می شود و در صورتی که کاربر اس ام اس را لغو نکند می توان ارسال اس ام اس را انجام داد.

ولی در خدماتی کردن شماره  با استفاده از تعهد نامه ارسال اس ام اس به صورت ساده انجام شده و اجازه ای از مخاطب گرفته نمی شود.