مجله اس ام اس

مجله اس ام اس به بررسی نقش اس ام اس در تبلیغات روز تجارت‌های ایران می‌پردازد. ترجمه و تالیف مقالات پیرامون اس ام اس، ورق‌های مجله اس ام اس را می‌سازند.